วัดไทรงามธรรมธราราม ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ, สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๕ โทร. ๐๓๕-๕๒๒๐๐๕
www.watsai.net
HOMEPAGE | BOARD | DOWNLOAD | SITEMAP | CONTACT | MAP | ENGLISHPowered by Pranarong Panyatharo & Team. Webhosting by WebSmooth.net