วัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ, สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๕
เชิญบวชเนกขัมมะ บวชพระ บวชชี อบรมปฏิบัติธรรม ได้ทุกวัน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 035-522005, 035-451476
 
 
Homepage | Photos | Download | Map | Calendar | Sitemap | Contact | Spaces | SkyDrive English English
 
 
พระครูภาวนานุศาสก์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ฯ
» ประวัติพระครูภาวนานุศาสก์
» เสียงอ่านประวัติพระครู ฯ
» เสียงพระครูเทศน์ ๑
» เสียงพระครูเทศน์ ๒
» รวมภาพละสังขาร
» รายนามพระลูกศิษย์ในพระคุณท่าน
» รวมภาพพระครู ฯ บน SkyDrive
การสร้างวัดไทรงาม
» ประวัติการสร้างวัดไทรงาม
» พระอุโบสถวัดไทรงาม
» ศาลาปฏิบัติธรรม (ธมฺมธโรนุสรณ์ ๘๐ ปี)
» กุฏิถ้ำ และป่าไทร ในบริเวณวัด
» ความรู้เรื่องต้นสาละ
รวมภาพวัดไทรงาม
» ภาพบริเวณวัด
» ภาพวัดและภาพกิจกรรมบน SkyDrive
» ภาพศพสต๊าฟวัดไทรงาม
» ภาพศพอสุภกัมมัฏฐาน
แนวทางการปฏิบัติธรรม
» การฝึกอานาปานสติ
» การฝึกอิริยาบถนั่ง
» การฝึกอิริยาบถยืน
» การฝึกอิริยาบถเดิน
» การฝึกอิริยาบถนอน
» การฝึกอิริยาบถย่อย
รวมสื่อธรรมะ
» หนังสือธรรมะ
» ซีดีธรรมะ
» Video ประวัติวัดไทรงาม
» Video ธรรมะทั่วไป
เกี่ยวกับวัดไทรงาม
» เจ้าอาวาสวัดไทรงามรูปปัจจุบัน
» กิจวัตรประจำวัน
» เส้นทางเดินบิณฑบาต
» โรงเรียนพระปริยัติธรรม
» งานประชุมธรรมวิสาขบูชารำลึกประจำปี
» งานทอดกฐิน ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
การขอบวชเนกขัมมะ ไม่ปลงผม
» หลักฐานการขอบวชเนกขัมมะ
» คำขอบวชเนกขัมมะ
» ตารางงานบวชเนกขัมมะ ประจำปี
การขอบวชเป็นพระภิกษุ
» หลักฐานการขออุปสมบท
» ใบสมัคร ขออุปสมบท ปริ๊นได้
» คำขออุปสมบทแบบอุกาสะ ไว้ท่อง
การขอบวชชี
» หลักฐานการขอบวชชี
งานประชุมธรรม วิสาขบูชารำลึก ประจำปี


วันสันนิบาตปฏิบัติธรรมประชุมพระวิปัสสนาทั่วประเทศ สัมมนาเรื่อง การเจริญวิปัสสนาระดับประเทศ บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

จัดให้มีขึ้นในช่วงวันวิสาขบูชา (เพ็ญเดือน ๖) ทุก ๆ ปี ณ วันขึ้น 7 ค่ำ - 15 ค่ำ เดือน 6 (วิสาขบูชา) (ปีอธิกมาสเป็นเดือน 7) รวม 9 วัน

ซึ่งแต่ละปี มีผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม ได้เข้ามา ร่วมบวชเนกขัมมะถือศีล 8 เพื่อประชุมฟังธรรม
และร่วมปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมาก ทางวัดรับไม่จำกัดจำนวน บางท่านมีเวลาน้อยอาจบวชกี่วันก็ได้

กิจวัตร
๐๖.๐๐ น. ร่วมถวายสังฆทาน สร้างเสริมบารมี ทุกเช้า
๐๘.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร
๐๙.๐๐ น. พระวิทยากรนำปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร
๑๔.๐๐ น. พระวิทยากรนำปฏิบัติธรรม
๑๖.๐๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๘.๐๐ น. ร่วมทำวัตร สวดมนต์ ฟังเทศน์ และเดินจงกรมร่วมกัน
๒๒.๐๐ น. แยกย้ายพักผ่อนมีพระวิทยากร คอยให้การแนะนำ อบรม ในการปฏิบัติธรรม ทุกวันเดินจงกรม นั่งสมาธิ ในช่วงบ่าย
ณ ใต้ถุนศาลาปฏิบัติธรรม
 
 
Powered by Phranarong Panyadharo & Teams. Webhosting by WebSmooth.net ขึ้นบนสุด