วัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ, สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๕
เชิญบวชเนกขัมมะ บวชพระ บวชชี อบรมปฏิบัติธรรม ได้ทุกวัน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 035-522005, 035-451476
 
 
Homepage | Photos | Download | Map | Calendar | Sitemap | Contact | Spaces | SkyDrive English English
 
 
พระครูภาวนานุศาสก์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ฯ
» ประวัติพระครูภาวนานุศาสก์
» เสียงอ่านประวัติพระครู ฯ
» เสียงพระครูเทศน์ ๑
» เสียงพระครูเทศน์ ๒
» รวมภาพละสังขาร
» รายนามพระลูกศิษย์ในพระคุณท่าน
» รวมภาพพระครู ฯ บน SkyDrive
การสร้างวัดไทรงาม
» ประวัติการสร้างวัดไทรงาม
» พระอุโบสถวัดไทรงาม
» ศาลาปฏิบัติธรรม (ธมฺมธโรนุสรณ์ ๘๐ ปี)
» กุฏิถ้ำ และป่าไทร ในบริเวณวัด
» ความรู้เรื่องต้นสาละ
รวมภาพวัดไทรงาม
» ภาพบริเวณวัด
» ภาพวัดและภาพกิจกรรมบน SkyDrive
» ภาพศพสต๊าฟวัดไทรงาม
» ภาพศพอสุภกัมมัฏฐาน
แนวทางการปฏิบัติธรรม
» การฝึกอานาปานสติ
» การฝึกอิริยาบถนั่ง
» การฝึกอิริยาบถยืน
» การฝึกอิริยาบถเดิน
» การฝึกอิริยาบถนอน
» การฝึกอิริยาบถย่อย
รวมสื่อธรรมะ
» หนังสือธรรมะ
» ซีดีธรรมะ
» Video ประวัติวัดไทรงาม
» Video ธรรมะทั่วไป
เกี่ยวกับวัดไทรงาม
» เจ้าอาวาสวัดไทรงามรูปปัจจุบัน
» กิจวัตรประจำวัน
» เส้นทางเดินบิณฑบาต
» โรงเรียนพระปริยัติธรรม
» งานประชุมธรรมวิสาขบูชารำลึกประจำปี
» งานทอดกฐิน ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
การขอบวชเนกขัมมะ ไม่ปลงผม
» หลักฐานการขอบวชเนกขัมมะ
» คำขอบวชเนกขัมมะ
» ตารางงานบวชเนกขัมมะ ประจำปี
การขอบวชเป็นพระภิกษุ
» หลักฐานการขออุปสมบท
» ใบสมัคร ขออุปสมบท ปริ๊นได้
» คำขออุปสมบทแบบอุกาสะ ไว้ท่อง
การขอบวชชี
» หลักฐานการขอบวชชี
การขออุปสมบท เป็นพระภิกษุ ที่วัดไทรงาม


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าขอบรรพชาอุปสมบท

๑. มิได้ทำความผิด หลบหนีอาญาแผ่นดิน
๒. มิได้หลบหนีราชการทหาร
๓. มิใช่ผู้ต้องหาในคดีอาญา และคดีแพ่ง
๔. มิเคยถูกตัดสินจำคุกฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญ
๕. มิใช่บุคคลหลบหนีเข้าเมือง
๖. มิได้เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์
๗. มิได้ติดสิ่งเสพติด เช่น สุรา ย้าบ้า เป็นต้น

หมายเหตุ ต้องท่องคำขอบรรพชา อุปสมบทได้ ดาวน์โหลดได้ จากลิ้งค์ข้างล่างหน้าเว็บนี้

หลักฐานการสมัครเข้าขอบรรพชาอุปสมบท มีดังนี้

๑. ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท (มีที่วัด และสามารถดาวน์โหลดได้ จากลิ้งค์ข้างล่างหน้าเวบนี้)
๒. บัตรประชาชนตัวจริง และถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง ๑ ฉบับ
๓. ทะเบียนบ้าน และถ่ายสำเนา ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย์ ไม่มีเชื้อเอ็ดส์, สารเสพติดทุกชนิด ฯลฯ
๕. รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

หมายเหตุ ผู้ที่มีความประสงค์จะบวชจำพรรษา ๓ เดือน ต้องเรียนนักธรรมด้วย

การติดต่อสอบถามและเข้าสมัครได้ที่
สำนักงาน วัดไทรงามธรรมธราราม โทร 035-522005, 035-550384

ใบสมัคร ขออุปสมบท ที่วัดไทรงาม ปริ๊นได้
ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.watsai.net/pdf/application.pdf

คำขออุปสมบทแบบอุกาสะ ไว้ท่องก่อนบวช ปริ๊นลงกระดาษได้
ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.watsai.net/pdf/ukasa.pdf
 
 
Powered by Phranarong Panyadharo & Teams. Webhosting by WebSmooth.net ขึ้นบนสุด