วัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ, สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๕
เชิญบวชเนกขัมมะ บวชพระ บวชชี อบรมปฏิบัติธรรม ได้ทุกวัน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 035-522005, 035-451476
 
 
Homepage | Photos | Download | Map | Calendar | Sitemap | Contact | Spaces | SkyDrive English English
 
 
พระครูภาวนานุศาสก์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ฯ
» ประวัติพระครูภาวนานุศาสก์
» เสียงอ่านประวัติพระครู ฯ
» เสียงพระครูเทศน์ ๑
» เสียงพระครูเทศน์ ๒
» รวมภาพละสังขาร
» รายนามพระลูกศิษย์ในพระคุณท่าน
» รวมภาพพระครู ฯ บน SkyDrive
การสร้างวัดไทรงาม
» ประวัติการสร้างวัดไทรงาม
» พระอุโบสถวัดไทรงาม
» ศาลาปฏิบัติธรรม (ธมฺมธโรนุสรณ์ ๘๐ ปี)
» กุฏิถ้ำ และป่าไทร ในบริเวณวัด
» ความรู้เรื่องต้นสาละ
รวมภาพวัดไทรงาม
» ภาพบริเวณวัด
» ภาพวัดและภาพกิจกรรมบน SkyDrive
» ภาพศพสต๊าฟวัดไทรงาม
» ภาพศพอสุภกัมมัฏฐาน
แนวทางการปฏิบัติธรรม
» การฝึกอานาปานสติ
» การฝึกอิริยาบถนั่ง
» การฝึกอิริยาบถยืน
» การฝึกอิริยาบถเดิน
» การฝึกอิริยาบถนอน
» การฝึกอิริยาบถย่อย
รวมสื่อธรรมะ
» หนังสือธรรมะ
» ซีดีธรรมะ
» Video ประวัติวัดไทรงาม
» Video ธรรมะทั่วไป
เกี่ยวกับวัดไทรงาม
» เจ้าอาวาสวัดไทรงามรูปปัจจุบัน
» กิจวัตรประจำวัน
» เส้นทางเดินบิณฑบาต
» โรงเรียนพระปริยัติธรรม
» งานประชุมธรรมวิสาขบูชารำลึกประจำปี
» งานทอดกฐิน ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
การขอบวชเนกขัมมะ ไม่ปลงผม
» หลักฐานการขอบวชเนกขัมมะ
» คำขอบวชเนกขัมมะ
» ตารางงานบวชเนกขัมมะ ประจำปี
การขอบวชเป็นพระภิกษุ
» หลักฐานการขออุปสมบท
» ใบสมัคร ขออุปสมบท ปริ๊นได้
» คำขออุปสมบทแบบอุกาสะ ไว้ท่อง
การขอบวชชี
» หลักฐานการขอบวชชี
กิจกรรม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี

การจัดงานสรงน้ำพระ และบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม
ในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี...ทุกปี


บวชเนกขัมมะปฏิบัติ วันที่ ๑๒ - ๑๕ เดือนเมษายน ของทุกปี
มีพระวิทยากรคอยให้การอบรม ในช่วงมีงาน
๑๔ เม.ย. เวลา ๑๔.๐๐ น. เชิญร่วมงานสรงน้ำพระภิกษุ สามเณร ภายในวัด

๐๖.๐๐ น. ร่วมถวายสังฆทาน สร้างเสริมบารมี ทุกเช้า
๐๘.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร
๐๙.๐๐ น. พระวิทยากรนำปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร
๑๔.๐๐ น. พระวิทยากรนำปฏิบัติธรรม
๑๖.๐๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๘.๐๐ น. ร่วมทำวัตร สวดมนต์ ฟังเทศน์ และเดินจงกรมร่วมกัน
๒๒.๐๐ น. แยกย้ายพักผ่อน
อย่างไรก็ตามโปรดติดต่อสอบถามไปที่วัดอีกที ตามที่อยู่ข้างต้น


มีผู้บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม เป็นจำนวนมาก ทุกปี
 
 
Powered by Phranarong Panyadharo & Teams. Webhosting by WebSmooth.net ขึ้นบนสุด