วัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ, สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๕
เชิญบวชเนกขัมมะ บวชพระ บวชชี อบรมปฏิบัติธรรม ได้ทุกวัน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 035-522005, 035-451476
 
 
Homepage | Photos | Download | Map | Calendar | Sitemap | Contact | Spaces | SkyDrive English English
 
 
พระครูภาวนานุศาสก์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ฯ
» ประวัติพระครูภาวนานุศาสก์
» เสียงอ่านประวัติพระครู ฯ
» เสียงพระครูเทศน์ ๑
» เสียงพระครูเทศน์ ๒
» รวมภาพละสังขาร
» รายนามพระลูกศิษย์ในพระคุณท่าน
» รวมภาพพระครู ฯ บน SkyDrive
การสร้างวัดไทรงาม
» ประวัติการสร้างวัดไทรงาม
» พระอุโบสถวัดไทรงาม
» ศาลาปฏิบัติธรรม (ธมฺมธโรนุสรณ์ ๘๐ ปี)
» กุฏิถ้ำ และป่าไทร ในบริเวณวัด
» ความรู้เรื่องต้นสาละ
รวมภาพวัดไทรงาม
» ภาพบริเวณวัด
» ภาพวัดและภาพกิจกรรมบน SkyDrive
» ภาพศพสต๊าฟวัดไทรงาม
» ภาพศพอสุภกัมมัฏฐาน
แนวทางการปฏิบัติธรรม
» การฝึกอานาปานสติ
» การฝึกอิริยาบถนั่ง
» การฝึกอิริยาบถยืน
» การฝึกอิริยาบถเดิน
» การฝึกอิริยาบถนอน
» การฝึกอิริยาบถย่อย
รวมสื่อธรรมะ
» หนังสือธรรมะ
» ซีดีธรรมะ
» Video ประวัติวัดไทรงาม
» Video ธรรมะทั่วไป
เกี่ยวกับวัดไทรงาม
» เจ้าอาวาสวัดไทรงามรูปปัจจุบัน
» กิจวัตรประจำวัน
» เส้นทางเดินบิณฑบาต
» โรงเรียนพระปริยัติธรรม
» งานประชุมธรรมวิสาขบูชารำลึกประจำปี
» งานทอดกฐิน ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
การขอบวชเนกขัมมะ ไม่ปลงผม
» หลักฐานการขอบวชเนกขัมมะ
» คำขอบวชเนกขัมมะ
» ตารางงานบวชเนกขัมมะ ประจำปี
การขอบวชเป็นพระภิกษุ
» หลักฐานการขออุปสมบท
» ใบสมัคร ขออุปสมบท ปริ๊นได้
» คำขออุปสมบทแบบอุกาสะ ไว้ท่อง
การขอบวชชี
» หลักฐานการขอบวชชี
ประวัติพระครูภาวนานุศาสก์ ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดไทรงามธรรมธราราม

ชีวประวัติ

๑. นาม
พระครูภาวนานุศาสก์
ฉายา ธมฺมธโร
นักธรรมชั้น โท

๒. สถานะเดิม

นาม แป้น นามสกุล ชาวเวียง เกิด ๗ ฯ ๔ ปี ขาล วันที่ ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๕๗
นาม บิดา นายจันทา
นาม มารดา นางเยี่ยม
บ้านเลขที่ ๒๔๑ หมู่ที่ ๔ ตำบล รั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. อุปสมบท
เมื่อ อายุ ๓๙ ปี วันที่ ๓ ฯ ๘ ปีมะโรง วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๕
ณ วัดกุฎีทอง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิจิตรวิหารการ วัดกุฎีทอง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์พุฒ วัดกุฎีทอง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสุวรรณบุรารักษ์ วัดกุฎีทอง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. วิทยฐานะ
(๑) พ.ศ.๒๔๖๘
- สำเร็จวิชาสามัญชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดกุฎีทอง
  ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
(๒) พ.ศ.๒๔๙๓
- สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดกุฎีทอง คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
(๓) การศึกษาพิเศษ
- ศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ
(๔) ความชำนาญพิเศษ
- การแสดงพระธรรมเทศนา
- การสาธิตภาคการปฏิบัติธรรม สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน
- การปกครอง
- การพัฒนาวัด
- การปลูกต้นไม้

๕. งานปกครอง

(๑) พ.ศ.๒๕๐๕
- เป็นผู้รักษาการเจ้าสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน สวนพุทธธรรม วัดชายนา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๑๑
- เป็นผู้รักษาการเจ้าสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดไร่ดอน (เขากิ่ว) ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๑๓
- เป็นผู้รักษาการเจ้าสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดกระโจมทอง ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.๒๕๑๔
- เป็นผู้รักษาการเจ้าสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน ไทรงามธรรมธราราม ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๒๘
- เป็นเจ้าอาวาสวัดไทรงามธรรมธราราม พ.ศ.๒๕๓๐
- เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ประจำวัดไทรงามธรรมธราราม
(๒) มีการทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น
- มีตลอดทั้งในพรรษา
- นอกพรรษาทำเฉพาะ วันพระ เช้า-เย็นตลอดปี
(๓) มีการทำอุโบสถกรรม
- ทำทุกๆกึ่งเดือน ได้กระทำมาโดยตลอดถึงปัจจุบัน มีระเบียบการปกครองวัด
(๔) มีกติกาของวัด

พระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น ธมฺมธโรภิกฺขุ) ได้ละสังขารแล้ว
ด้วยอาการสงบ ท่ามกลางความสลดสังเวชของบรรดาศิษยานุศิษย์
เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2548 เวลา 06.20 น. ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ รวมสิริอายุ 91 ปี 7 เดือน 3 วัน 53 พรรษา
ได้เข้ารักษาตัวครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2548
สรีระร่างศพพระครูภาวนานุศาสก์ คณะศิษยานุศิษย์มีมติไม่ทำการฌาปนกิจ ตั้งไว้เพื่อสักการะบูชา ระลึกคุณ ที่มณฑปวัดไทรงาม
รวมภาพละสังขาร
 
 
Powered by Phranarong Panyadharo & Teams. Webhosting by WebSmooth.net ขึ้นบนสุด