วัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ, สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๕
เชิญบวชเนกขัมมะ บวชพระ บวชชี อบรมปฏิบัติธรรม ได้ทุกวัน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 035-522005, 035-451476
 
 
Homepage | Photos | Download | Map | Calendar | Sitemap | Contact | Spaces | SkyDrive English English
 
 
พระครูภาวนานุศาสก์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ฯ
» ประวัติพระครูภาวนานุศาสก์
» เสียงอ่านประวัติพระครู ฯ
» เสียงพระครูเทศน์ ๑
» เสียงพระครูเทศน์ ๒
» รวมภาพละสังขาร
» รายนามพระลูกศิษย์ในพระคุณท่าน
» รวมภาพพระครู ฯ บน SkyDrive
การสร้างวัดไทรงาม
» ประวัติการสร้างวัดไทรงาม
» พระอุโบสถวัดไทรงาม
» ศาลาปฏิบัติธรรม (ธมฺมธโรนุสรณ์ ๘๐ ปี)
» กุฏิถ้ำ และป่าไทร ในบริเวณวัด
» ความรู้เรื่องต้นสาละ
รวมภาพวัดไทรงาม
» ภาพบริเวณวัด
» ภาพวัดและภาพกิจกรรมบน SkyDrive
» ภาพศพสต๊าฟวัดไทรงาม
» ภาพศพอสุภกัมมัฏฐาน
แนวทางการปฏิบัติธรรม
» การฝึกอานาปานสติ
» การฝึกอิริยาบถนั่ง
» การฝึกอิริยาบถยืน
» การฝึกอิริยาบถเดิน
» การฝึกอิริยาบถนอน
» การฝึกอิริยาบถย่อย
รวมสื่อธรรมะ
» หนังสือธรรมะ
» ซีดีธรรมะ
» Video ประวัติวัดไทรงาม
» Video ธรรมะทั่วไป
เกี่ยวกับวัดไทรงาม
» เจ้าอาวาสวัดไทรงามรูปปัจจุบัน
» กิจวัตรประจำวัน
» เส้นทางเดินบิณฑบาต
» โรงเรียนพระปริยัติธรรม
» งานประชุมธรรมวิสาขบูชารำลึกประจำปี
» งานทอดกฐิน ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
การขอบวชเนกขัมมะ ไม่ปลงผม
» หลักฐานการขอบวชเนกขัมมะ
» คำขอบวชเนกขัมมะ
» ตารางงานบวชเนกขัมมะ ประจำปี
การขอบวชเป็นพระภิกษุ
» หลักฐานการขออุปสมบท
» ใบสมัคร ขออุปสมบท ปริ๊นได้
» คำขออุปสมบทแบบอุกาสะ ไว้ท่อง
การขอบวชชี
» หลักฐานการขอบวชชี
พระอธิการทองแบน ปนาโท เจ้าอาวาสวัดไทรงามธรรมธราราม รูปปัจจุบัน

พระอธิการทองแบน ปนาโท
เจ้าอาวาสวัดไทรงามธรรมธราราม รูปปัจจุบัน

อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๑ ปี วันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีกุน เวลา ๑๖.๐๕ น.
ณ วัดลาดบัวหอม ตำบล บางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี
โดยมี พระอธิการกมล ปิยธโร (ปัจจุบันเป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโกมุทสุคนธสิน) วัดลาดบัวหอม อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์
พระครูฉลาก วัดโบสถ์ดอนลำแพน อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระครูสังฆรักษ์แสวง วัดรางบัวทอง อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พ.ศ.๒๕๒๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนปริยัติธรรม ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดไทรงามธรรมธราราม วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๙
พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทรงามธรรมธราราม ตามตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส ที่ ๓๕/ ๒๕๓๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๔
พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดไทรงามธรรมธราราม ตามตราตั้งรักษาการเจ้าอาวาสที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดไทรงามธรรมธราราม ตามตราตั้งเจ้าอาวาสที่ ๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒
 
 
Powered by Phranarong Panyadharo & Teams. Webhosting by WebSmooth.net ขึ้นบนสุด