วัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ, สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๕
เชิญบวชเนกขัมมะ บวชพระ บวชชี อบรมปฏิบัติธรรม ได้ทุกวัน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 035-522005, 035-451476
 
 
Homepage | Photos | Download | Map | Calendar | Sitemap | Contact | Spaces | SkyDrive English English
 
 
พระครูภาวนานุศาสก์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ฯ
» ประวัติพระครูภาวนานุศาสก์
» เสียงอ่านประวัติพระครู ฯ
» เสียงพระครูเทศน์ ๑
» เสียงพระครูเทศน์ ๒
» รวมภาพละสังขาร
» รายนามพระลูกศิษย์ในพระคุณท่าน
» รวมภาพพระครู ฯ บน SkyDrive
การสร้างวัดไทรงาม
» ประวัติการสร้างวัดไทรงาม
» พระอุโบสถวัดไทรงาม
» ศาลาปฏิบัติธรรม (ธมฺมธโรนุสรณ์ ๘๐ ปี)
» กุฏิถ้ำ และป่าไทร ในบริเวณวัด
» ความรู้เรื่องต้นสาละ
รวมภาพวัดไทรงาม
» ภาพบริเวณวัด
» ภาพวัดและภาพกิจกรรมบน SkyDrive
» ภาพศพสต๊าฟวัดไทรงาม
» ภาพศพอสุภกัมมัฏฐาน
แนวทางการปฏิบัติธรรม
» การฝึกอานาปานสติ
» การฝึกอิริยาบถนั่ง
» การฝึกอิริยาบถยืน
» การฝึกอิริยาบถเดิน
» การฝึกอิริยาบถนอน
» การฝึกอิริยาบถย่อย
รวมสื่อธรรมะ
» หนังสือธรรมะ
» ซีดีธรรมะ
» Video ประวัติวัดไทรงาม
» Video ธรรมะทั่วไป
เกี่ยวกับวัดไทรงาม
» เจ้าอาวาสวัดไทรงามรูปปัจจุบัน
» กิจวัตรประจำวัน
» เส้นทางเดินบิณฑบาต
» โรงเรียนพระปริยัติธรรม
» งานประชุมธรรมวิสาขบูชารำลึกประจำปี
» งานทอดกฐิน ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
การขอบวชเนกขัมมะ ไม่ปลงผม
» หลักฐานการขอบวชเนกขัมมะ
» คำขอบวชเนกขัมมะ
» ตารางงานบวชเนกขัมมะ ประจำปี
การขอบวชเป็นพระภิกษุ
» หลักฐานการขออุปสมบท
» ใบสมัคร ขออุปสมบท ปริ๊นได้
» คำขออุปสมบทแบบอุกาสะ ไว้ท่อง
การขอบวชชี
» หลักฐานการขอบวชชี
รายนามพระลูกศิษย์ในพระคุณหลวงพ่อใหญ่ พระครูภาวนานุศาสก์
สาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย
ที่ รายนาม
สถานที่สังกัด จำพรรษา
1 พระครูถาวรบุญญรัตน์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดเสาธงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
2 พระครูพินิจธรรมสุนทร เจ้าคณะอำเภอปากพนัง เจ้าอาวาสวัดคงคาสวัสดิ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๔๐
3 พระครูจารุวรรณโสภิต เจ้าคณะอำเภอทุ่งสง เจ้าอาวาสวัดเขาปรีดี อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐
4 พระครูอุดมภาวนานุสิฐ รองเจ้าคณะอำเภอคูเมือง เจ้าอาวาสวัดป่าคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๙๐
5 พระครูปลัดเสถียร ถาวโร เจ้าคณะตำบลคูเมือง วัดป่าคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๙๐
6 พระครูพิศิษฎ์บวรการ เจ้าคณะตำบลทุ่งฮั้วเขต ๒ ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ๕๒๑๔๐
7 เจ้าอธิการประสิทธิ์ เตชพโล เจ้าคณะตำบลดอนมะสังข์ เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
8 เจ้าอธิการสุทัศน์ โกสโล เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐
9 พระครูเกษมวรกิจ เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๒๐
10 พระครูภาวนาจันทคุณ เจ้าอาวาสสวนพุทธธรรมวัดชายนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
11 พระครูญาณวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไร่ดอน (เขากิ่ว) ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
12 พระครูวิโรจน์ธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดกุดเตย ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๘๐
13 พระครูสุวัฒน์วรกิจ เจ้าอาวาสวัดช้าง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐
14 ................. วัดปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ๙๐๑๒๐
15 พระครูพิลาศธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่ายาง ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๑๖๐
16 พระครูสุธรรมทีปากร เจ้าอาวาสวัดน้ำตกหินลาด (สวนธรรมปาลนิโครธาราม) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐ โทร. ๐๗๗ – ๔๒๑ – ๐๖๖, ๐๗๗ – ๔๒๑ – ๔๙๔
17 พระครูวิบูลย์พัฒนานุยุต เจ้าอาวาสวัดถ้ำเมืองออน ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๓๐
18 พระอาจารย์จำเนียร สีลเสฏฺโฐ ประธานสงฆ์ วัดถ้ำเสือ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
19 พระครูถิรธรรมมงคล เจ้าอาวาสวัดสะปำธรรมาราม ๑๑/๓๓ หมู่ ๑ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
20 พระครูโสภณชัยสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าระกำ ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๔๐
21 พระครูปิยสีลวัตร เจ้าอาวาสวัดคลังสินธาราม ตำบลคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๔๐
22 พระครูสถิตย์เทวธรรม เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร หมู่ ๗ บ้านนาวา ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐ โทร ๐๗๕ – ๔๘๖ – ๗๔๕ , ๐๗๕ – ๔๘๖ – ๖๒๑
23 พระครูสุนทรศุภวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดปากคลอง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
24 พระครูสังฆรักษ์วิเลน วิโรจโน ประธานสำนักวิปัสสนาเกษตรใหม่ธรรมธราราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๑๐ โทร ๐๘๑ - ๒๘๗๘๐๑๐
25 พระครูวินัยธรธนิศวร์ สิริธมฺโม วัดหนองสะแก ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๗๐ โทร. ๐๘๗ – ๒๕๘ – ๗๘๐๙
26 พระอธิการจักรกฤษณ์ กิตฺติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดปากแตระ ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ๙๐๑๔๐
27 พระอธิการวิสุทธิ์ วิสุทฺโธ
เจ้าอาวาสวัดประสพสุข ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
28 พระมหาสวัสดิ์ โกวิโท เจ้าอาวาสวัดคลองครุ (ปัฏวิกรณ์ ) แขวงบึงกุ่ม เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐
29 พระครูใบฏีกานันท์ เขมาภิรโต เจ้าอาวาสวัดบึงครอบศรัทธาธรรม ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๗๐ โทร. ๐๘๙ – ๔๕๐๕๔๕๗
30 พระอาจารย์มนูเมศ อนาลโย ประธานสำนักสงฆ์โพธิ์งามธรรมธราราม จังหวัดอุตรดิตถ์
31 พระมหาฤทธิชัย กลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดยางวนาราม ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๖๐
32 พระวรัญญู อนุภทฺโท สำนักสงฆ์บางซื่อพรหมธรรมนิมิต จังหวัดราชบุรี
33 พระอาจารย์วิบูลย์ ธมฺมเตโช ประธานสงฆ์พุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
34 พระอาจารย์เรวัต ถาวรธมฺโม วัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
35 พระอาจารย์ชัชวาลย์ ปิยธมฺโม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
36 พระสัมฤทธิ์ ฐานธมฺโม ประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์ 2 ถนนลำปาง - แม่เมาะ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร ๐๘๗ – ๒๒๕๕๐๕๘, ๐๘๑ – ๕๗๔๗๕๗๘
37 .................... สำนักสงฆ์ถ้ำค้อธรรมมาราม หมู่ ๘ บ้านถ้ำป่อง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐
 
 
Powered by Phranarong Panyadharo & Teams. Webhosting by WebSmooth.net ขึ้นบนสุด