วัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ, สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๕
เชิญบวชเนกขัมมะ บวชพระ บวชชี อบรมปฏิบัติธรรม ได้ทุกวัน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 035-522005, 035-451476
 
 
Homepage | Photos | Download | Map | Calendar | Sitemap | Contact | Spaces | SkyDrive English English
 
 
พระครูภาวนานุศาสก์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ฯ
» ประวัติพระครูภาวนานุศาสก์
» เสียงอ่านประวัติพระครู ฯ
» เสียงพระครูเทศน์ ๑
» เสียงพระครูเทศน์ ๒
» รวมภาพละสังขาร
» รายนามพระลูกศิษย์ในพระคุณท่าน
» รวมภาพพระครู ฯ บน SkyDrive
การสร้างวัดไทรงาม
» ประวัติการสร้างวัดไทรงาม
» พระอุโบสถวัดไทรงาม
» ศาลาปฏิบัติธรรม (ธมฺมธโรนุสรณ์ ๘๐ ปี)
» กุฏิถ้ำ และป่าไทร ในบริเวณวัด
» ความรู้เรื่องต้นสาละ
รวมภาพวัดไทรงาม
» ภาพบริเวณวัด
» ภาพวัดและภาพกิจกรรมบน SkyDrive
» ภาพศพสต๊าฟวัดไทรงาม
» ภาพศพอสุภกัมมัฏฐาน
แนวทางการปฏิบัติธรรม
» การฝึกอานาปานสติ
» การฝึกอิริยาบถนั่ง
» การฝึกอิริยาบถยืน
» การฝึกอิริยาบถเดิน
» การฝึกอิริยาบถนอน
» การฝึกอิริยาบถย่อย
รวมสื่อธรรมะ
» หนังสือธรรมะ
» ซีดีธรรมะ
» Video ประวัติวัดไทรงาม
» Video ธรรมะทั่วไป
เกี่ยวกับวัดไทรงาม
» เจ้าอาวาสวัดไทรงามรูปปัจจุบัน
» กิจวัตรประจำวัน
» เส้นทางเดินบิณฑบาต
» โรงเรียนพระปริยัติธรรม
» งานประชุมธรรมวิสาขบูชารำลึกประจำปี
» งานทอดกฐิน ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
การขอบวชเนกขัมมะ ไม่ปลงผม
» หลักฐานการขอบวชเนกขัมมะ
» คำขอบวชเนกขัมมะ
» ตารางงานบวชเนกขัมมะ ประจำปี
การขอบวชเป็นพระภิกษุ
» หลักฐานการขออุปสมบท
» ใบสมัคร ขออุปสมบท ปริ๊นได้
» คำขออุปสมบทแบบอุกาสะ ไว้ท่อง
การขอบวชชี
» หลักฐานการขอบวชชี
กิจวัตรประจำวัน สำหรับนักปฏิบัติธรรม

กำหนดเวลาปฏิบัติธรรม ภาคเช้า
เวลา ๐๔.๐๐ น. ลุกขึ้นทำความเพียร
เวลา ๐๕.๔๕ น. ออกโคจรบิณฑบาต
เวลา ๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล

กำหนดเวลาปฏิบัติธรรม ภาคกลางวัน
เวลา ๑๔.๐๐ น. ปฏิบัติอิริยาบถนั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง
เวลา ๑๕.๐๐ น. ปฏิบัติอิริยาบถยืนสมาธิ ๑ ชั่วโมง
เวลา ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติอิริยาบถเดินจงกรม ๑ ชั่วโมง

กำหนดเวลาปฏิบัติธรรม ภาคกลางคืน
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์เย็น ถวายน้ำปานะ
เวลา ๒๐.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม
เวลา ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติอิริยาบถเดินจงกรม ๑ ชั่วโมง
เวลา ๒๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ

- ไม่รับผู้ที่ยังละบุหรี่ไม่ได้ และสิ่งเสพติดทุกชนิด
- เวลาที่ไม่ได้กำหนดไว้ ปฏิบัติตามอัธยาศัย
 
 
Powered by Phranarong Panyadharo & Teams. Webhosting by WebSmooth.net ขึ้นบนสุด