วัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ, สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๕
เชิญบวชเนกขัมมะ บวชพระ บวชชี อบรมปฏิบัติธรรม ได้ทุกวัน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 035-522005, 035-451476
 
 
Homepage | Photos | Download | Map | Calendar | Sitemap | Contact | Spaces | SkyDrive English English
 
 
พระครูภาวนานุศาสก์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ฯ
» ประวัติพระครูภาวนานุศาสก์
» เสียงอ่านประวัติพระครู ฯ
» เสียงพระครูเทศน์ ๑
» เสียงพระครูเทศน์ ๒
» รวมภาพละสังขาร
» รายนามพระลูกศิษย์ในพระคุณท่าน
» รวมภาพพระครู ฯ บน SkyDrive
การสร้างวัดไทรงาม
» ประวัติการสร้างวัดไทรงาม
» พระอุโบสถวัดไทรงาม
» ศาลาปฏิบัติธรรม (ธมฺมธโรนุสรณ์ ๘๐ ปี)
» กุฏิถ้ำ และป่าไทร ในบริเวณวัด
» ความรู้เรื่องต้นสาละ
รวมภาพวัดไทรงาม
» ภาพบริเวณวัด
» ภาพวัดและภาพกิจกรรมบน SkyDrive
» ภาพศพสต๊าฟวัดไทรงาม
» ภาพศพอสุภกัมมัฏฐาน
แนวทางการปฏิบัติธรรม
» การฝึกอานาปานสติ
» การฝึกอิริยาบถนั่ง
» การฝึกอิริยาบถยืน
» การฝึกอิริยาบถเดิน
» การฝึกอิริยาบถนอน
» การฝึกอิริยาบถย่อย
รวมสื่อธรรมะ
» หนังสือธรรมะ
» ซีดีธรรมะ
» Video ประวัติวัดไทรงาม
» Video ธรรมะทั่วไป
เกี่ยวกับวัดไทรงาม
» เจ้าอาวาสวัดไทรงามรูปปัจจุบัน
» กิจวัตรประจำวัน
» เส้นทางเดินบิณฑบาต
» โรงเรียนพระปริยัติธรรม
» งานประชุมธรรมวิสาขบูชารำลึกประจำปี
» งานทอดกฐิน ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
การขอบวชเนกขัมมะ ไม่ปลงผม
» หลักฐานการขอบวชเนกขัมมะ
» คำขอบวชเนกขัมมะ
» ตารางงานบวชเนกขัมมะ ประจำปี
การขอบวชเป็นพระภิกษุ
» หลักฐานการขออุปสมบท
» ใบสมัคร ขออุปสมบท ปริ๊นได้
» คำขออุปสมบทแบบอุกาสะ ไว้ท่อง
การขอบวชชี
» หลักฐานการขอบวชชี
เส้นทางเดินบิณฑบาตประจำวัน ของพระภิกษุ สามเณร วัดไทรงาม๑. วันจันทร์
บิณฑบาตที่ ตลาดอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

๒. วันอังคาร และวันพุธ
บิณฑบาตที่ ตลาดอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. วันพฤหัสบดี
บิณฑบาตที่ ตลาดอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

๔. วันศุกร์ ( มี ๒ สาย )
สายที่ ๑ บิณฑบาตที่ ตลาดอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
สายที่ ๒ ที่บ้านหลักกิโล ๘ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

๕. วันเสาร์ที่ ๑ ของเดือน ( มี ๒ สาย )
สายที่ ๑ บ้านโพธิ์พระยา
สายที่ ๒ อำเภอบางปลาม้า ( เริ่มต้นที่ ตลาดบางปลาม้า - ตลาดเก้าห้อง )

๖. วันเสาร์ที่ ๒ ของเดือน ( มี ๒ สาย )
สายที่ ๑ บ้านโพธิ์พระยา
สายที่ ๒ ตลาดบางลี่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

๗. วันเสาร์ที่ ๓ ของเดือน ( มี ๒ สาย )
สายที่ ๑ บ้านโพธิ์พระยา
สายที่ ๒ ตลาดอำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี

๘. วันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน ( มี ๒ สาย )
สายที่ ๑ บ้านโพธิ์พระยา
สายที่ ๒ ตลาดอำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

๙. วันอาทิตย์ที่ ๑ ของเดือน ( มี ๒ สาย )
สายที่ ๑ ที่ตลาดอำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
สายที่ ๒ ที่ตลาดอำเภอดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

๑๐. วันอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือน ( มี ๒ สาย )
สายที่ ๑ ที่ตลาดอำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
สายที่ ๒ ที่ตลาดอำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

๑๑. วันอาทิตย์ที่ ๓ ของเดือน ( มี ๑ สาย )
บิณฑบาตที่ ตลาดอำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

๑๒. วันอาทิตย์ที่ ๔ ของเดือน ( มี ๒ สาย )
สายที่ ๑ ที่ตลาดอำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
สายที่ ๒ ที่ตลาดอำเภออู่ทอง จ.กาญจนบุรี

* หมายเหตุ
บางเดือนมี ๕ อาทิตย์เลื่อนไป คือ อาทิตย์ที่ ๔ มีสายเดียว
ส่วนอาทิตย์ ที่ ๕ ( อาทิตย์สุดท้าย ) บิณฑบาต ๒ สาย คือ
สายที่ ๑ ที่ตลาดอำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
สายที่ ๒ ที่ตลาดอำเภออู่ทอง จ.กาญจนบุรี

-------------------------------------------------------------------
รายการบิณฑบาต เนื่องในวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา ประจำปี

1. วันขึ้นปีใหม่ (บ้านคุณดารุณี แต่ยินดี)
- หมู่บ้าน กม. 25
- หมู่บ้าน กม. 26
2. วันมาฆบูชา (บางแค)
- หมู่บ้าน เศรษฐกิจ
- หมู่บ้าน ศิริเกษม
- หมู่บ้าน ทะเลสาบ

3. วันวิสาขบูชา
- หมู่บ้าน บัวทอง 4

4. วันอาสาฬหบูชา
- หมู่บ้าน รัตนาธิเบศร์
- หมู่บ้าน กฤษดานคร

5. วันเข้าพรรษา
- หมู่บ้าน บัวทอง
- หมู่บ้าน บัวทอง 2

6. วันออกพรรษา
- หมู่บ้าน รัตนาธิเบศร์
- หมู่บ้าน กฤษดานคร

7. วันเทโวโรหณะ
- หมู่บ้าน บัวทอง
- หมู่บ้าน บัวทอง 2

8. วันพ่อแห่งชาติ
- หมู่บ้าน ซื่อตรง
- หมู่บ้าน ทองสถิตย์วิลล่า
- หมู่บ้าน ซอยทหารอากาศ
- หมู่บ้าน สงวนพัฒนา
- หมู่บ้าน ทิมเรืองเวช
 
 
Powered by Phranarong Panyadharo & Teams. Webhosting by WebSmooth.net ขึ้นบนสุด